De koop akte
Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten : 4. Vaststelling van de rechten:
Afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

4bis. Verrekening

Artikel 61/3 : Meeneembaarheid door verrekening


Artikel 61/4 : voorwaarden


Artikel 61/5 : onjuistheid of niet-nakoming van de vermeldingen

Vlaamse meeneembaarheid