De koop akte
Inzake registratierechten kan het voorkomen dat de fiscus vindt dat de waarde waarop de belasting wordt berekend te laag is: artikel 201 Wetboek registratierechten.

De notaris moet in zijn akte melding maken van de voorlezing van artikel 203 W.Reg.

De notaris moet sinds 2007 in de akte al volgt melden:
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt ... euro
Inzake registratierechten bestaan heel wat verlaagde tareven:
1) klein beschrijf:
- kleine onroerende landgoederen (art. 53, 1 W. Reg.)
- bescheiden woningen, gebeurlijk met aanhorigheden (art. 53, 2 W. Reg. Vlaanderen)
- gronden bestemd voor de oprichting van een bescheiden woning (art. 57 W. Reg. Vlaanderen)