De koop akte

In Vlaanderen bedraagt het tarief sinds 2002 in principe 10 procent (art. 44 Vl. W. Reg.)

De koper die nog geen onroerend goed bezit, kan in Vlaanderen sinds 2002 genieten van een abattement inzake registratierechten. (art. 46bis W. Reg)

De koper die vroeger reeds registratierecht op de aankoop van onroerend goed heeft betaald, kan dit soms verrekenen bij een nieuwe aankoop. (art. 61/3 W. Reg.)

In Vlaanderen werd het tarief van het klein beschijf  in 2002 verlaagd tot 5 procent (art. 53 W. Reg.)