Registratierechten

Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

Overeenkomst onder bezwarende titel

Overdragende overeenkomst

Overdracht van eigendom of vruchtgebruik

Overdracht van onroerende goederen

Fiscale uitbreiding van de begrippen overdracht en onroerend goed
- Verkrijging van opstal gevolgd door verkrijging van de grond: artikel 74
- Verkrijging van de grond gevolgd door verkijging van de opstal:  artikel 75

Overdracht van nieuwbouw mits betaling van BTW