Registratierecht op verkoop van vastgoed

Vlaanderen - Brussel - Wallonie

Alle overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen worden in Belgie onderwerpen aan een registratierecht dat tussen de 5 en 12,5 procent van de verkoopwaarde van het overgedragen vastgoed bedraagt. Voor verdelingen tussen mede-eigenaars bestaat er een tarief van 1 procent.

Algemene voorwaarden van vorderbaarheid

overeenkomsten onder bezwarende titel, overdragende overeenkomst, overdracht van eigendom of vruchtgebruik, overdracht van onroerende goederen

 

Heffingsgrondslag

de overeengekomen waarde, de verkoopwaarde, de forfaitaire waarde, abattement

 

Verlaagde tarieven op federaal vlak

Verkopen aan handelaars in onroerende goederen

Verkrijgingen door aanwijzing van een lastgever (commandsverklaring)

Herveiling wegens rouwkoop of prijsverhoging

Wederverkopen binnen korte termijn (art 212 w. reg)

 

2747.com / law / sale / registration tax

contact

Het opstellen van notariele akten Registratierechten

 

Belgium

- 2005:  Bewoningsvereiste bij klein beschrijf

- 2005: Brusselse registratierechten

- 2005: Vlaamse registratierechten

- Waalse registratierechten