Abattement en meeneembaarheid van het registratierecht

In 2002 werden de registratierechten inzake overdracht van onroerende goederen in Vlaanderen de begrippen abattement en meeneembaarheid ingevoerd.

Abattement

Hiermee moedigt de Vlaamse decreetgever mensen aan om de eerste keer een woonhuis te kopen. Hij laat toe dat op de eerste 12.500 euro geen registratierechten moeten worden betaald, hetgeen bij groot beschrijf bijna steeds neerkomt op een vermindering van de belasting met 1.250 euro. Een leuk cadeau als men de eerste keer eigenaar wordt van zijn eigen woonhuis.

Artikel 46bis Belgisch wetboek der registratierechten bepaalt deze regeling.

 

Meeneembaarheid

Wie vroeger al eens een woonhuis gekocht heeft, maar dat terug verkocht heeft, terwijl het zijn hoofdverblijfplaats was (geen speculant), kan genieten van de meeneembaarheid van het registratierecht. Dit betekent dat men geen twee keren moet betalen. Het registratierecht dat men vroeger als heeft betaald, kan opnieuw meetellen voor het registratierecht dat men op de nieuwe aankoop moet betalen.

artikel 61 Belgisch wetboek der registratierechten, bevat de regeling aangaande de meeneembaarheid door verrekening.

Meeneembaarheid door verrekening

Bij deze formule zal op het moment dat hij de notariele aankoop van zijn nieuwe hoofdverblijfplaats doet, de koper zijn vorige hoofdverblijfplaats reeds verkocht hebben bij notariele akte.

Meeneembaarheid door teruggave

Dit betekent dat op het moment van de notariele aankoop van een nieuwe hoofdverblijfplaats, de vorige hoofdverblijfplaats nog niet verkocht is. In de notariele akte van verkoop van zijn vorige hoofdverblijfplaats kan de verkoper een verklaring laten opnemen aangaande de teruggave van de registratierechten.

 

Teruggave van registratierechten

In artikel 112 Belgisch wetboek der registratierechten vinden we de gevallen van teruggave van registratierechten. Wie een nieuw woonhuis heeft gekocht, maar de akte van verkoop van zijn oude woonhuis nog niet heeft verleden, zal niet kunnen genieten van de regeling der meeneembaarheid zoals omschreven in artikel 61 bis. Deze mensen zullen echter na de verkoop van hun oorspronkelijke woonhuis, wel een beroep kunnen doen op de teruggave van registratierechten. Daardoor bekomen zij eveneens het bedrag terug dat ze hadden kunnen verrekenen indien ze een beroep op de meeneembaarheid via verrekening een beroep zouden hebben kunnen doen.

 

2747.com / law / sale / registration tax / Vlaanderen - Belgie  

contact