Teruggave van registratierechten

Teruggave van 3/5de van de regsitratierechten

Bij de aankoop van onroerende goederen, zal men een registratierecht betalen. Wie echter binnen de 2 jaar na zijn aankoop reeds terug het onroerend goed verkoopt, zal 3/5de van de registratierechter die hij zojuist betaald heeft bij de aankoop, kunnen terugvorderen van de belgische staat.

Vlaanderen (2002)

 

2747.com / law / /

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht