De verkoop en het voorkooprecht in Belgie

Zie ook: in Vlaanderen

Het voorkooprecht van de pachter

Artikel 55 e.v. van de pachtwet

 

 

2747.com / law / sale / right of preemption

contact

Fiscaal recht

Notarieel recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht