De koop-verkoop en de risico's

In principe gaat de eigendom meteen over bij de verkoop, tenzij er een uitgestelde eigendomsoverdracht is bedongen.

Een onroerend goed zal meestal pas bij het verlijden van de notariele akte geleverd worden.

Ondertussen moet de verkoper het huis goed bewaren, zodat hij ze kan leveren.

Maar door brand is de verkoper door overmacht verhinderd om zijn deel van de overeenkomst te vervullen.

De overmacht zorgt hier voor de bevrijding van zijn verbintenis. De koper is echter niet bevrijd van zijn verbintenis om de overeengekomen prijs binnen de gestelde termijn te betalen.

Het is ook mogelijk in de compromis de overgang van het eigendomsrecht uit te stellen tot bijvoorbeeld bij de notariele akte, wanneer het huis wordt geleverd door de sleuetels af te geven.

 

De koop-verkoop onder opschortende voorwaarde

Artikel 1182 BW.

 

 

2747.com / law / sale / risk

contact

De verkoopakte Burgerlijk recht

Notarieel recht