Onderhandse verkoopsovereenkomst

Contract

Verkoop van onroerend goed

VERKOOPSOVEREENKOMST
TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN:

I/

Hierna genoemd de verkoper;

II/

Hierna genoemd de koper;
WERD OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
De verkoper verkoopt aan de koper, die aanvaardt, het hierna beschreven onroerend goed:

VOORWAARDEN VAN DE VERKOOP
ALGEMENE VOORWAARDEN

Eigendom en genot

...

Prijs:
De verkoop wordt gesloten voor de prijs van ...

Voorschot
Verkoper erkent als voorschot ontvangen te hebben ...
voor tegenwoordige, ... (vermelding bankrekeningnummer), waarover kwijting.

Saldo van de verkoopprijs

Het saldo van de verkoopprijs, hetzij ...
zal betaald worden bij de ondertekening van de authentieke akte.

 

2747.com / law / sale / salesdocument

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht