Verplichtingen bij de overdracht van varend erfgoed

De wetgeving legt in dit verband geen enkele verplichting op aan de notaris.

Wel worden op de eigenaar gelijkaardige verplichtingen opgelegd als op de notaris inzake de overdracht van beschermd onroerend erfgoed.

Deze verplichtingen zijn met name:

1. De nieuwe eigenaar op de hoogte brengen van het beschermingsstatuut.

2. De Vlaamse administratieve diensten op de hoogte brengen van de overdracht.


Voor de eiganaar staan er geen strafrechtelijke sancties anno 2006 op het overtreden van deze verplichtingen.

2007 Topics : Erfgoed