Commandverklaring

Genootschap van notarissen te Brussel

Eenvormige algemene verkoopsvoorwaarden van de openbare verkopingen van onroerende goederen (september 2002)

Artikel 14 - Aanwijzing van lastgever (Command)

De definitieve koper heeft het recht om op zijn kosten een lastgever aan te wijzen.

De aanwijzing van een lastgever moet gebeuren bij authentieke akte (overeenkomstig artikel 159 van het Wetboek der registratierechten), te verlijden vr de notaris die heeft toegewezen.

(Bij toewijzing aan een medeveiler, is het vaste registratierecht voor de aanwijzing van een lastgever niet van toepassing, ongeacht of deze een andere medeveiler of een derde is.)

 

2747.com / law / koop-verkoop recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Commandverklaring bij openbare verkoop

Bij commanverklaring zegt men niet voor wie men koopt. Het is juist de bedoeling dit geheim te houden. Zeker ingeval er nog een hoger bod kan volgen, heeft de uiteindelijke koper er alle belang bij zijn identiteit nog niet prijs te geven.

In zelfde algemene verkoopsvoorwaarden voor openbare verkopingen van de Brusselse notarissen is in artikel 13 een regeling voorzien inzake sterkmaking.

 

2747.com / law / koop-verkoop recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht