De koop akte

Vereisten voor het verkrijgen en het behoud van het verlaagd registratierecht bij de aankoop van een bescheiden woning (klein beschrijf)

I. Objectieve vereisten

- Maximaal KI van het verkregen goed: 745 euro

- Verkrijging in eigendom

- Verkrijging van de geheelheid


II. Subjectieve vereisten

- Maximaal onroerend bezit

- Uitsluiting van het verlaagd tarief bij bezit van een woning

- Verkrijging door fysieke personen


III. Vormvereisten

- Verplichte vermeldingen: art. 55 W. Reg. Vlaanderen


IV. Uitvoeringsvoorwaarden

- Verplichting tot inschrijving op het adres van het verkregen goed (art. 60 W.Reg.)