De koop akte

Maximaal onroerend bezit

(inzake 'klein beschrijf')
Artikel 54

De in voorgaand artikel voorziene verlaging is niet toepasselijk op ...

Zij is evenmin van toepassing, zo de verkrijger of zijn echtgenoot de algeheelheid of een onverdeeld deel, in volle of blote eigendom, bezit van één of meer onroerende goederen, waarvan het kadastraal inkomen voor de geheelheid of voor het onverdeeld deel, met dit van het verkregen onroerend goed, meer bedraagt dan het krachtens het vorig artikel vast te stellen maximum.


Samenvoeging van het onroerend bezit van echtgenoten
Vervreemding van het onroerend bezit

Er bestaat een administratieve tolerantie (Circulaire 18 maart 2003). Het is mogelijk dat de koper op het ogenblik van zijn aankoop, zijn eigen woning nog aan het verkopen is. Hij zou dan tijdelijk 2 woningen hebben. Het zou best kunnen dat door het KI van deze 2 woningen samen te tellen, het maximaal onroerend bezit werd overschreden. Bij wijze van administarieve tolerantie staat men toe dat de koper hetvolgende kan doen:
- in de aankoopakte van de nieuwe woning verklaren dat hij binnen korte termijn zich van het onroerend goed dat men bezit volledig en ten bezwarende titel zal ontdoen.
Hij zal dan wel niet kunnen genieten van het klein beschrijf bij de aankoop zelf, maar hij zal bij wijze van administratieve tolerantie wel kunnen genieten van een teruggave van registratierechten (ten belope van wat hij bovenop het klein beschijf betaalde) zodra de andere woning effectief verkocht is.

Zie ook: Maximaal K.I. van het verkregen goed - uitsluiting van het verlaagd tarief bij bezit van een woning