De koop akte

Uitsluiting van het verlaagd tarief ('klein beschrijf') bij bezit van een woning


Artikel 54
...
De onder 2° van het voorgaande artikel bepaalde vermindering is eveneens niet toepasselijk indien de verkrijger of zijn echtgenoot reeds, voor het geheel in volle of in blote eigendom, een onroerend goed bezitten dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd en dat door hen of door een van hen anders dan uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in de opgaande lijn is verkregen.Vervreemding van de tweede woning

Het is mogelijk dat men een aankoop wenst te doen van een bescheiden woning, terwijl men nog zijn eigen woning aan het verkopen is. Strikt genomen voldoet men niet aan de voorwaarde dat men geen andere woning mag bezitten, maar bij wijze van administratieve tolerantie wordt aangenomen dat men een teruggave van registratierechten zal kunnen bekomen van hetgeen men bovenop het klein beschrijf heeft betaald, zodra men de woning verkocht heeft. (Ook inzake het maximaal onroerend bezit wordt zelfde tolerantie toegepast).


Gelijktijdige aankoop van 2 woningen

Het zou kunnen dat iemand 2 woningen aankoopt waarvan het gezamenlijk KI voldoet aan het maximaal KI om te kunnen blijven genieten van het klein beschrijf. De administratie eiste geen bewijs dat men de 2 woningen zal samenvoegen tot 1 woning.

Zie ook: Maximaal K.I. van het verkregen goed en Maximaal onroerend bezit