Hof Van Beroep, Gent 5 september 2006


......
De interpretatie van de administratie die erin bestaat dat deze bepaling ook van toepassing is op de verkoop van een gebouw dat bestemd is om tot woning te worden verbouwd, kan niet strijdig genoemd worden met artikel 57 W. Reg. nu dergelijke verkoop ook impliceert dat grond gekocht wordt (waar weliswaar reeds een gebouw opstaat) om er een woning op te bouwen.
......