De koop akte

Artikel 53 Vlaamse Wetboek Registratierechten anno 2007:

Het bij artikel 44 vastgestelde recht wordt tot 5 ten honderd verminderd in geval van verkoop van de eigendom:
...
van woningen waarvan het gebouwd of ongebouwd kadastraal inkomen een bij koninklijk besluit vast te stellen maximum niet overschrijdt.

Als woning wordt aangemerkt het huis of het geheel of het gedeelte van een verdieping van een gebouw, dat dient of zal dienen tot huisvesting van een gezin of één persoon, met in voorkomend geval de aanhorigheden die tegelijk met het huis, het geheel of het gedeelte van een verdieping worden verkregen. De Koning stelt regels vast voor het bepalen van de aanhorigheden waarop deze bepaling van toepassing is.

Commentaar

De toepassingsvoorwaarden voor het Vlaamse klein beschrijf zijn nog steeds dezelfde zoals destijds geregeld door de Belgische wetgever in 1979 (art. 54 W. Reg.).

Indien het Kadastraal Inkomen nog niet is vastgesteld, zal de koopakte aan het normaal registratierecht worden geregistreerd (art. 56 W. Reg.)

Naast fiscale gunstmaatregel voor de aankoop van bescheiden woningen wordt ook de aankoop van een grond om een bescheiden woning op te bouwen aangemoedigd (art. 57 W. Reg.)

Bij verkoop van een gebouw (dat geen woning is) om verbouwd te worden tot bescheiden woning, dient men te kiezen voor artikel 57 W. Reg (in plaats van artikel 53 W. Reg.). Men moet kiezen, want men mag niet beide fiscale gunsten inroepen.