Klein beschrijf in Belgie

Het klein beschrijf werd ingevoegd om de het kopen van een eigen huis aan te moedigen. Door het verlagen van het tarief van het registratierecht op de aankoop van vastgoed is het minder duur om een eigen huis te kopen. De koopprijs kan immers geleend worden bij een bank. 2006

In Brussel werd het klein beschrijf afgeschaft. In Vlaanderen is het tarief verlaagd naar 5 procent.

Vereisten voor het verkrijgen en het behoud van het verlaagd tarief

 

Objectieve vereisten

Voorwerp van de aankoop: landgoed, woning, aanhorigheden, bouwplaats

Maximaal KI van het verkregen goed: 745 euro

Verkrijging in eigendom: volle eigendom of blote eigendom

Verkrijging van de geheelheid:

 

Subectieve vereisten

Verkrijging door een fysieke persoon

Maximaal onroerend bezit

Uitsluiting van het verlaagd tarief bij bezit van een woning

 

Vormvereisten

uiterlijk bij registratie akte

 

Uitvoeringsvoorwaarden

Verplichting tot bewonen / uitbating van het verkregen landgoed

Gebrek aan bewoning / uitbating

Overmacht

 

2747.com / law / sale / small home

contact

Registratierechten

Notarieel familierecht

Koop-verkoopovereenkomst

 

 

Wanneer het kadastraal inkomen de € 745 niet overtreft kan de koper in Vlaanderen genieten van een registratierecht van 5% in plaats van de gebruikelijke 10%.

Evenwel zal er in een aantal gevallen vooraf een controle plaatsvinden, waarbij zal nagegaan worden of het kadastraal inkomen niet moet verhoogd worden. In die gevallen zal de koper niet meer van een verlaagd registratierecht kunnen genieten.

Zowel de verkrijging van de volle eigendom als de verkrijging van vruchtgebruik worden beoogd door het klein beschrijf, maar de verkrijging van een vruchtgebruik of een recht van bewoning evenwel niet. Met de maatregel van het klein beschrijf heeft de overheid het eigenaarschap van onroerende goederen willen aanmoedigen. Ook het verkrijgen van blote eigendom valt daaronder, maar het verkrijgen van vruchtgebruik niet.