Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
Titel III Bodemsanering - Hoofdstuk VIII. Overdrachten

Afdeling II. Overdracht van risicogronden

Onderafdeling III. Historische bodemverontreiniging
C. Administratief beroep
Art. 112

Onderafdeling IV. Gemengde bodemverontreiniging

Art. 113  In geval van gemengde bodemverontreiniging wordt conform artikelen 26 en 27 bepaald welke bepalingen van deze afdeling van overeenkomstige toepassing zijn.

Onderafdeling V. Overname uitvoering van verplichtingen

Art. 114