Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
Titel III Bodemsanering

Hoofdstuk VIII. Overdrachten

Afdeling I. Overeenkomst betreffende de overdracht van gronden
Art. 101
Afdeling II. Overdracht van risicogronden
Onderafdeling I. Algemene bepalingen
A. Verplichting om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren
Art. 102
B. Melding van overdracht
Art. 103
Onderafdeling II. Nieuwe bodemverontreiniging
A. Saneringsplicht
Art. 104
B. Vrijstelling van de saneringsplicht
Art. 105 - Art. 106 - Art. 107
C. Administratief beroep
Art. 108
Onderafdeling III. Historische bodemverontreiniging
A. Saneringsplicht
Art. 109
B. Vrijstelling van de saneringsplicht
Art. 110 - Art. 111
C. Administratief beroep
Art. 112
Onderafdeling IV. Gemengde bodemverontreiniging
Art. 113
Onderafdeling V. Overname uitvoering van verplichtingen
Art. 114 
Onderafdeling VI. Versnelde overdrachtsprocedure
Art. 115
Afdeling III. Nietigheid en niet-tegenstelbaarheid
Art. 116 - Art. 117
Afdeling IV. Afstand van eigendomsrecht
Art. 118