Koopakte - Bodem - 2008

In 1995 is men in Vlaanderen begonnen met een Bodemsaneringsdecreet. Dat decreet werd in 2006 volledig hernummerd. Notarissen dienen dan ook anno 2008 in Vlaanderen de nodige aangepaste clausules te voorzien in allerlei akten en overteenkomsten die zij opmaken.