De verkoop en de bodem

 

Bodemsanering in Vlaanderen

 

De koop-verkoop overeenkomst en de bodem

In principe verkoopt men ook de ondergrond mee (1.)

De overheid heeft wel toestemming gegeven voor de ontginning van steenkool (2.)

Het is mogelijk een ondergrondse inneming toe te staan. Daarvoor kan men betaald worden. Normaal is dat eenmalig en dan wordt er een erfdienstbaarheid gevestigd. Dit laat toe om leidingen voor transport aan te leggen. (3.)