De verkoopakte in de notariele praktijk:

Bijzondere bepalingen omwille van de aard van het verkochte goed

Vlaanderen - Brussel - Wallonie

Voor iedere verkoop: stedenbouwundige bestemming nagaan

Splitsing en verkaveling van onbebouwde grond

Landbouwgrond

Recente bouwwerken: postinterventiedossier - aansprakelijkheidsvordering

Nieuwbouw: BTW en de Wet Breyne

Kavel in een appartementsgebouw

Verhuurde woningen

Leegstand

Beschermde monumenten, stads-en dorpsgezichten, archeologische monumenten, landschappen

Landschappen en natuurgebieden

 

2747.com / law / sale / special

contact

De verkoopakte

De notariele akte

Het opstellen van notariele akten

Voorrechten en hypotheken

Notarieel recht

Beslagrecht