De verkoopakte in de notariele praktijk in Brussel

Bijzondere bepalingen omwille van de aard van het verkochte goed

Belgie - Vlaanderen - Wallonie

Voor iedere verkoop: stedenbouwundige bestemming nagaan

Splitsing en verkaveling van onbebouwde grond

 

 

2747.com / law / sale / special / Belgie

contact

De verkoopakte

De notariele akte

Het opstellen van notariele akten

Voorrechten en hypotheken

Notarieel recht

Beslagrecht