De verkoopakte in de notariele praktijk in Vlaanderen

Bijzondere bepalingen omwille van de aard van het verkochte goed

Belgie - Brussel - Wallonie

Voor iedere verkoop: stedenbouwundige bestemming nagaan

Bodemsanering

Splitsing en verkaveling van onbebouwde grond

Leegstand

Beschermde monumenten, stads-en dorpsgezichten, archeologische monumenten, landschappen

Landschappen en natuurgebieden

Havens, scheepvaart en waterwegen in Vlaanderen

Bosgebied in Vlaanderen

Antwerpen mobiel

 

2747.com / law / sale / special / Belgie

contact

De verkoopakte

De notariele akte

Het opstellen van notariele akten

Voorrechten en hypotheken

Notarieel recht

Beslagrecht