De verkoopakte in de notariele praktijk in Wallonie

Bijzondere bepalingen omwille van de aard van het verkochte goed

Belgie - Vlaanderen - Wallonie

Voor iedere verkoop: stedenbouwundige bestemming nagaan

Attest aanvragen artit 85 CATCHUP

 

Beschermde monumenten, stads-en dorpsgezichten, archeologische monumenten, landschappen

Landschappen en natuurgebieden

 

2747.com / law / sale / special / Belgie

contact

De verkoopakte

De notariele akte

Het opstellen van notariele akten

Voorrechten en hypotheken

Notarieel recht

Beslagrecht