koopakte
In 1994 werd artikel 577-11 in het Belgisch Burgerlijk Wetboek ingevoegd.

Het is de bedoeling van dit artikel om de koper goed in te lichten.

Het is niet de bedoeling van dit artikel om de syndicus bevoorrechte schuldeiser te maken aangaande de achterstalige betalingen door de verkoper.