law - sale - tax
koopprijs


Op basis van de verkoopprijs van een onroerend goed worden in Belgie belastingen geheven.

Zo is er het registratierecht: dit bedraagt in Vlaanderen normaal 10 procent van de verkoopprijs (Art. 44 Vl. W. Reg.)