law - sale - tax

De fiscale gevolgen van de minnelijke ontbinding van een oderhandse onroerende koopovereenkomst

Belgisch Staatsblad 3 januari 2008 - Vlaamse decreet van 23 november 2007 - Het nieuwe decreet treedt retroactief in werking vanaf 1 november 2007. De nieuwe regeling geldt voor elke overeenkomst tot minnelijke ontbinding afgesloten vanaf 1 november 2007.

Artikel 76 Vlaamse Wetboek registratierechten


Artikel 209 Vlaamse Wetboek registratierechten