Fiscale aspecten van een koop-verkoop overeenkomst

BTW op verkoop van goederen en diensten

Slechts op de professionele verkoop van roerende goederen en diensten moet BTW betaald worden. Bovendien zijn heel wat goederen en diensten vrijgesteld van BTW.

Nieuwbouw

Ingeval van aankoop van nieuwbouw, zal er zowel BTW als registratierecht worden aangerekend. Op de constructies zal men BTW betalen, en op de aankoop van de grond zal men regsitratierecht betalen.