Fiscaliteit inzake (ver)kopen van onroerend goed anno 2006

Voorafgaande fiscale formaliteiten

Meerwaardebelastingen

Jaarlijkse belastingen op onroerende goederen

Verkoop op lijfrente of tegen een levensonderhoud

Vermoedens van tekenen en indicien en van wederbelegging van de verkoopprijs

Prijsbewimpeling - Tekortschatting - Controleschatting

Veinzing - Onjuiste benaming van de overeenkomst

Aankoop met splitsing vruchtgebruik - blote eigendom

Verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik

De akte, houdende toelating tot bouwen met verzaking van het recht van natrekking

By 2747.com / law / fiscaal recht / Belgie

2747.com / law / sale / tax

contact