De fiscale notificatie bij verkoop

Verplichtingen van de notaris bij verkoop van onroerend goed

Artikel 433 Wetboek van inkomstelbelasting: fiscale notoficatie. De fiscus beschikt over een wettelijke hypotheek inzake inkomstenbelasting, maar deze hypotheek zal slechts rang krijgen vanaf de inschrijving ervan. Door een systeem van fiscale notificaties kan de fiscus zijn schuldvorderingen innen op de belastingplichtigen wanneer zij hun onroerend goed verkopen of met hypotheek bezwaren.

De notaris zal ook letten op de occulte hypotheek van de fiscus inzake successierechten indien een onroerend goed verkocht wordt binnen de 18 maanden na het openvallen van een nalatenschap.

 

2747.com / law / sale / tax notification

contact

Notarieel recht

De verkoopakte

Burgerlijk recht