Registratierechten

Verlaagde tarieven bij overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

Klein beschrijf
Vermindering bescheiden huis - 'klein beschrijf'


Landgoederen


Ruilverkaveling


Vastgoedhandelaars


Teruggave bij wederverkoop