Verkoop van een eigendom: wat als er een huurder in het eigendom zit?

Men moet een uitzettingsbeding hebben. Dit beding moet zijn opgenomen in de oorspronkelijke huurovereenkomst. Er staat in dat de huurder uit het eigendom kan gezet worden ingeval van verkoop of zelfs algemeen in geval van overdracht van het verhuurder eigendom.

Maar ingeval van handelshuur is er toch een beperking gesteld door de handeslhuurwet aan uitzettingsbedingen. De huurder zal steeds het recht hebben om gedurende 1 jaar verder te huren na de overdracht