De verkoop en de pachter

De verkoop uit de hand

De notaris zal het voorkooprecht aan de pachter aanbieden. De compromis zal gesloten worden onder opschortende voorwaarde van de niet-uitoefening van het voorkooprecht door de pachter.

De aanbieding zal gedaan worden bij aangetekende brief. Alle essentiele verkoopsvoorwaarden moeten vermeld worden, behalve de identiteit van de kandidaat-koper.

Openbare verkoop

De notaris zal de pachter dag, plaats en uur van de openbare verkoping laten weten.

Op het einde van de biedingen zal de notaris aan de pachter vragen of hij zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen. De pachter heeft het recht een termijn van beraad te vragen.

 

 

2747.com / law / sale / tenant farmer

contact

Fiscaal recht

Notarieel recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht