De verkoop van een leegstaand eigendom in Vlaanderen

Aanbieding van het voorkooprecht

Artikel 85 Vlaamse Wooncode. Of het voorkooprecht van toepassing is zal men vragen aan de ambtenaren van het vlaamse Gewest.

 

Zowel het Vlaamse Gewest als vele steden en gemeenten heffen belasting op leegstand. Indien de Stad of de Gemeente een belasting op leegstand heft, zal het voorkoooprecht van de Vlaamse Wooncode niet van toepassing zijn. De criteria om een eigendom of de lijst van leegstaande panden te zetten, verschillen tussen het Vlaamse Gewest en de steden en gemeenten.

2747.com / law / .. Belgie

contact

Notarieel recht

Vennootschapsrecht

Burgerlijk recht

Fiscaal recht