law - sale - vat

In sommige vevallen bedraagt het BTW tarief bij verkoop van vastgoed 6 procent.

In verband met de bewoningsplicht:

- ALLE kopers moeten voldoen aan de bewoningsplicht indien in een eenvoudige onverdeeldheid wordt gekocht (bvb drie kopers ieder voor 1/3de onverdeeld in VE);

- maar dat indien er aangekocht wordt mits een gesplitste aankoop (vruchtgebruik/blote eigendom) het enkel één van beide kopers is die moet bewonen.  Dat wil zeggen dat OFWEL de vruchtgebruiker zich ertoe moet verbinden het goed te bewonen OFWEL de blote eigenaar (maar in dit laatste geval kan de voorlegging gevraagd worden aan de BEigenaar van een overeenkomst welke het genotsrecht vastlegt, huur, bruikleen, enz....).