law - sale - vat

Levering van een nieuwe gebouw onder het BTW stelsel

Tot 31 december van het tweede jaar na de eerste ingebruikname van een onroerend goed, is het mogelijk om de verkoop te doen onder het stelsel van de BTW.

De verkoop van een nieuwbouw wordt steeds gedaan onder het stelsel van de BTW voor wat de constructies betreft. Dit betekent dat er 21 procent BTW moet worden betaald op de waarde van de constructies.

De waarde van het grondaandeel moet worden opgesplitst van de verkoopprijs. Op het grondaandeel zal het verkooprecht op de overdracht van onroerende goederen worden geheven. De constructies zijn echter vrijgesteld van dit registratierecht in de mate dat er BTW wordt op geheven.

Doorverkoop van een nieuw onroerend goed

De verkoper zal een verklaring afleggen op het bevoegde BTW kantoor om de hoedanigheid van toevallige BTW plichtige aan te nemen.

In de onderhandse verkoopsovereenkomst moet melding worden gemaakt van deze verklaring.

De verkoper heeft kort geleden zelf een nieuw onroerend goed aangekocht en dus BTW betaald.

Thans wordt hij een soort handelaar aangezien hij het onroerend goed dat hij zojuist heeft aangekocht, terug gaat verkopen.

Op die herverkoop rekent hij BTW aan, die de koper heft zal betalen. Zoals een echte handelaar zal hij de BTW die hij op zijn aankoop heeft betaald, verrekenen in zijn BTW aangifte met de BTW die hij van de nieuwe koper heeft ontvangen.

Indien er een verschil is in prijs, zal het verschil in BTW moeten vermeld worden in de BTW aangifte.

Toevallige BTW plichtige

Indien iemand die normaal geen BTW aangiften doet, een nieuw onroerend goed wenst te verkopen onder het BTW stelsel, dan zal hij voorafgaand een verklaring moeten indienen op het bevoegde BTW kantoor, om te melden dat hij de hoedanigheid van toevallige BTW plichtige wenst aan te nemen.

Na de verkoop zal hij dan een BTW aangifte moeten indienen. Hier zal hij de facturen van zijn aankopen bijvoegen. Het is belangrijk de originele facturen te kunnen bijvoegen.

 

Alleen de verkoop van gebouw kan onderwerpen zijn aan de BTW

De uitrustingswerken van gronden, kunnen niet worden verkocht met toepassing van de BTW. Het gaat hier immers niet om een gebouw. (examenvraag voor kandidaat-notarissen in 2004)
2747.com / law / sale / vat / Belgie

contact

Registratierecht Koop-Verkoop