Verkoop aan de consument: de wettelijke garantie bij niet-conformiteit

Richtlijn consumentenkoopconformiteit - remedies - termijnen - dwingend karakter

Artikel 1949 quinquies BW (als omzetting van de richtlijn consumentenkoop) wijkt grondig af van wat voordien gekend was in het Belgische contractenrecht.