Verkoop aan de consument: de wettelijke garantie bij niet-conformiteit

Richtlijn consumentenkoopconformiteit - remedies - termijnen - dwingend karakter


De consument heeft een garantietermijn van 2 jaar volgens artikel 1649quater BW.