Verkoop aan de consument: de wettelijke garantie bij niet-conformiteit

Richtlijn consumentenkoopconformiteit - remedies - termijnen - dwingend karakter

De wetsbepalingen inzake garantie zijn van dwingend recht ingevolge artikel 1649octies BW.