law : sale : vice

Verkoop aan de consument: de wettelijke garantie bij niet-conformiteit

Richtlijn consumentenkoopconformiteit - remedies - termijnen - dwingend karakter

Richtlijn 1999/44/EG van het Europese Parlement en de Raad van 25 mei 1999 diende tegen 1 januari 2002 in natonaal recht te zijn omgezet.

Bij wet van 1 september 2004 heeft de Belgische wetgever het Belgisch Burgerlijk Wetboek herschreven: Boek III Titel VI. - Koop - Verplichtingen van de verkoper: Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten