De koop akte
Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek III - Titel VI. - Koop - Verplichtingen van de verkoper

§ II. Vrijwaring voor gebreken van de verkochte zaak

...
Art. 1642. De verkoper moet niet instaan voor de gebreken die zichtbaar zijn en die de koper zelf heeft kunnen waarnemen.