Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek III Titel VI. - Koop - Verplichtingen van de verkoper

Afdeling III. - Vrijwaring

Art. 1625. De vrijwaring, waartoe de verkoper jegens de koper gehouden is, heeft een dubbel voorwerp : zij betreft ten eerste het ongestoord bezit van de verkochte zaak en, ten tweede, de verborgen gebreken van die zaak of de koopvernietigende gebreken.

§ I. Vrijwaring voor uitwinning

§ II. Vrijwaring voor gebreken van de verkochte zaak

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht