Het faillissement van de beslagene

In 2005 kunnen in Belgie alleen handelaars failliet gaan. In 2005 bestaat er in Belgie wetgeving die een natuurlijke persoon toelaat zijn overmatige schulden te regelen.

In 2005 vinden we in artikel 100 van de de faillissementswet een regeling over de interferentie met het beslag.

In 2005 vinden we de regeling voor collectieveschuldenregeling terug in artikel 1675 van het Gerechtelijk Wetboek en ook daar is een regeling voorzien ingeval iemand de collective schuldenregeling zou bekomen terwijl er reeds een beslag op een onroerend goed was gelegd dat hem toebehoorde.

Wanneer de dag van de openbare verkoop is bepaald en er reeds aanplakbiljetten zijn verspeid, mag de openbare verkoop toch nog doorgaan, zelfs al verkrijgt de beslagene het voordeel van de collectieve schuldenregeling.

Waneer de beslagene failliet wordt verklaart zal de openbare verkoop op beslag die al gepland was toch nog kunnen doorgaan, maar dan wel voor rekening van de massa.

Zodra iemand failliet is, zal de curator de verkoop van de goederen regelen. Beslag is dan niet meer mogelijk, tenzij door de eerstingeschreven hypothecaire schuldeiser.