De beslagene die de collectieve schuldenregeling verkrijgt.

Wanneer de dag van de openbare verkoop is bepaald en er reeds aanplakbiljetten zijn verspeid, mag de openbare verkoop toch nog doorgaan, zelfs al verkrijgt de beslagene het voordeel van de collectieve schuldenregeling.

bron art. 1675 /  xx Gerechtelijk Wetboek