De verkoop van onroerende goederen bij beslag en het faillissement van de verkoper.

1. Wanneer de dag van de openbare verkoop is bepaald en er reeds aanplakbiljetten zijn verspeid, mag de openbare verkoop toch nog doorgaan, zelfs al verkrijgt de beslagene het voordeel van de collectieve schuldenregeling.

2. Zodra iemand failliet is, zal de curator de verkoop van de goederen regelen. Beslag is dan niet meer mogelijk, tenzij door de eerstingeschreven hypothecaire schuldeiser.

 

2. Waneer de beslagene failliet wordt verklaart zal de openbare verkoop op beslag die al gepland was toch nog kunnen doorgaan, maar dan wel voor rekening van de massa.

3. De eerstingeschreven hypothecaire schuldeiser kan de procedure van beslag toch nog aanvangen, zelfs al is de beslagene failliet verklaard.