Belgisch beslagrecht

De beslagrechter

Beslagbaarheid

Bewarend beslag

Uitvoerend beslag

Beslag op roerend goed

Beslag onder derden

Beslag op onroerend goed

2747.com / law / seizure

contact

Notarieel recht

 

 

Bewarend beslag Uitvoerend beslag Deurwaarder
Notaris Rangregeling Evenredige verdeling
2747.com / law / seizure intlawforum.jpg (18452 bytes)

contact

Andere deelgebieden van het recht: vennootschappenrecht, notarieel recht, familierecht, erfrecht, echtscheidingsrecht,

 

In 2005 is het mogelijk een beslag te leggen op een onroerend goed dat aan zijn schuldenaar toebehoort. Het wordt regelmatig toegepast door de notarissen.

Iederen staat in met zijn eigen vermogen voor de verbintenissen die hij moet nakomen. Het vermogen vormt één geheel. Afsplitsing is niet toeglaten in 2005. Ingeval iemand zijn verbintenissen niet nakomt, kan de schuldeiser bij de rechter een vonnis bekomen waarin de schuldenaar veroordeeld wordt. Met deze uitvoerbare titel kan men beslag uitvoerend beslag leggen op de eigendommen die zich in het vermogen van de schuldenaar bevinden. Op dat ogenbik zou de schuldenaar nog kunnen overgaan tot betaling en de schuldeiser zou het belag kunnen stopzetten. Maar het uitvoerend beslag zal normaal leiden tot een (openbare) verkoop van het in beslag genomen eigendom. Een openbare verkoop geeft de garantie dat er een juiste prijs wordt gemaakt van het in beslag genomen eigendom. De verkoopprijs moet verdeeld worden. Deze verdeling wordt rangregeling genaamd ingeval van verkoop van onroerende goederen die door de notaris werd verricht. Ingeval van openbare verkoping van roerende goederen zal de deurwaarder een evenredige verdeling opmaken.

 

TREFWOORDEN BESLAGRECHT

Faillissement

Huurovereenkomst

Huwelijk

Notaris

Samenwonenden

Vastgoed

ANDERE ONDERWERPEN:

VENNOOTSCHAP

AANDELEN

By 2747.com / law / Belgie