Belgisch Gerechtelijke Wetboek : Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling : Eerste titels: Voorafgaande regels

Hoofdstuk Ibis. - Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling

 <Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : onbepaald>

Afdeling I. - (Inrichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling.) <Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : onbepaald>
Art. 1389bis/1-1389bis/7

Afdeling II. - (Beheer en toezicht). <Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : onbepaald>
Art. 1389bis/8-1389bis/18

Afdeling III. - (Registratie, mededeling en raadpleging van de gegevens). <Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : onbepaald>
Art. 1390, 1390bis, 1390ter, 1390quater, 1390quinquies, 1390sexies, 1390septies, 1391-1394