Ger. W. Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling

Titel IV : Collectieve schuldenregeling

Hoofdstuk I. - Procedure van collectieve schuldenregeling

Hoofdstuk II. - De schuldemiddelaar


Rechtsleer - Commentaar - Wetsgeschiedenis